Specialist in office ondersteuning
Espaz procesoptimalisatie, advies op maat en slagvaardige implementatie.

PROCESOPTIMALISATIE

Soms functioneert een secretariaatsteam of een afdeling niet optimaal. Dit kan leiden tot ontevredenheid bij alle betrokkenen. De redenen van disfunctioneren zijn divers, maar vinden veelal hun oorsprong in onduidelijkheid over verwachtingen, bevoegdheden, werkprocessen en communicatie. Espaz adviseert opdrachtgevers over mogelijke oplossingen en verzorgt desgewenst de implementatie van het advies. Een dergelijk project krijgt invulling op maat.

Aan de hand van een door de opdrachtgever goedgekeurd projectplan gaat de adviseur aan de slag. In de uitvoering van het project wordt een aantal fasen  doorlopen; inventarisatie, analyse, advies, presentatie, acceptatie, implementatie, evaluatie. Uiteraard vinden tussentijdse rapportages plaats en wordt na beëindiging van het project vinger aan de pols gehouden d.m.v. nazorgmomenten en desgewenste intervisies. 

In de praktijk maken coaching en mentoring veelal deel uit van een traject van procesoptimalisatie.

Freelancer en geïnteresseerd in een opdracht op het gebied van procesoptimalisatie?

Laat dit ons dan weten!