Espaz spant zich tot het uiterste in om persoonsgegevens met zorg te behandelen en tegen misbruik te beveiligen.

Wanneer u ons uw gegevens verstrekt dan zullen wij deze gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Espaz BV geeft geen gegevens door / verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Espaz BV is gevestigd in Rotterdam, Heemraadssingel 321, 3023 BG, 088 999 8 999. Contactpersonen voor de gegevensverwerkingen zijn Yvon Oetker en Georgia Buitelaar, beide partner bij Espaz.

Onze website kan worden bezocht zonder dat u als individuele persoon herleidbare gegevens aan ons doorgeeft. Onze website verzamelt wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u uploadt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Espaz maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dit doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hierover meer lezen in onze cookieverklaring.

Wij kunnen u ook vragen of wij uw gegevens mogen verwerken indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u vragen of u interesse heeft in onze dienstverlening en indien dit zo is, om uw toestemming voor verwerking vragen voor op dat moment gespecificeerde doeleinden, met inachtneming van dit Privacybeleid.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening (vacaturevervulling, coaching, training, HR consultancy en procesoptimalisatie). Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om minimaal één van de navolgende redenen.

  1. Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, danwel een tijdelijke opdracht. Er kan hierbij ook gebruik worden gemaakt van testresultaten, referentiechecks e.d. Espaz legt hiertoe een Talentpool aan van kandidaten om optimale bemiddeling van kandidaten naar werk te kunnen bewerkstelligen op korte, maar waar dit niet te realiseren valt ook op de langere termijn.
    Gegevens op social media worden alleen verwerkt indien dit voor de functie relevant is en vooraf bij de vacaturetekst is aangegeven dat dit het geval zal zijn.
  2. Om een klant-/opdrachtgeversrelatie met u aan te gaan en de hiervoor relevante administratie uit te voeren (bijvoorbeeld voor het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst).
  3. Om een opdracht met de opdrachtgever te kunnen vastleggen, om deze overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
  4. Voor het, in opdracht van een opdrachtgever, uitvoeren van coachings- en trainingstrajecten alsmede HR Consultancy projecten.
  5. Om, als we een werknemers-/werkgeversrelatie met u aangaan, wet- en regelgeving na te leven, waar ondermeer niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.
  6. Om u, indien wij een klantrelatie met u onderhouden, aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen. De aanbiedingen en informatie liggen uitsluitend in het verlengde van de aard van de huidige dienstverlening.
  7. Om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties, die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich hiervoor heeft aangemeld (opt-in). U kunt zich te allen tijde weer afmelden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens.

Bij inschrijving, vacaturebemiddeling, coaching- en trainingstrajecten alsmede HR Consultancy trajecten:
- NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
- geboortedatum, geslacht
- CV, informatie over opleiding, stages, werkervaring
- gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die u heeft gedaan
- gegevens over beschikbaarheid
- andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
  getuigschriften
- op vrijwillige basis verstrekte pasfoto en/of video-introductie

Bij HR Consultancy:
- alle gegevens die deel uitmaken van een HR administratieve omgeving.

Bij het aangaan van een klantrelatie:
- contactgegevens van u als contactpersoon.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Gegevens van kandidaten die zijn verwerkt bewaren wij in onze Talentpool voor een periode van vijf jaar. De basis van deze verwerking en het startpunt van de bewaartermijn is één van de volgende mogelijkheden:
- een reactie op een vacature via de website
- aanmaak door de kandidaat van een account in onze portal Mijn Espaz
- een update van deze gegevens van de kandidaat in deze portal
- verleende toestemming voor verwerking door de kandidaat, naar aanleiding van ons verzoek hierom bij het van toepassing worden van de AVG (mei 2018) 
Doelstelling voor het verstrekken van deze gegevens is arbeidsbemiddeling.

Indien kandidaten door ons zijn bemiddeld voor een vacature en aan het werk gaan op wervings- en selectiebasis (de kandidaat treedt direct bij de opdrachtgever in dienst), vragen wij de kandidaat toestemming om de persoonsgegevens te bewaren in onze Talentpool, voor een periode van vijf jaar.

Kandidaten die zijn bemiddeld voor een tijdelijke vacature, vragen wij na afloop van de inzet om toestemming om de persoonsgegevens te bewaren in onze Talentpool, voor een periode van vijf jaar.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden en geen onderdeel meer wilt zijn van onze Talentpool, kunt u, indien u een Portalaccount heeft aangemaakt de gegevens uit dit Portalaccount zelf verwijderen. U kunt Espaz verzoeken het account in zijn geheel te verwijderen. Espaz geeft hier binnen 10 werkdagen gehoor aan. Indien u geen Portalaccount heeft dan kunt u Espaz verzoeken uw gegevens te verwijderen. Espaz geeft hier binnen 10 werkdagen gehoor aan.

De persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen bewaren wij zolang dit relevant is voor het onderhouden van deze zakelijke relatie, voor de doelstellingen zoals hierboven benoemd. Wanneer deze persoonsgegevens deel uitmaken van een HR administratieve omgeving nemen wij de wet- en regelgeving die van toepassing is in acht. Wanneer de bewaartermijn niet door wet- en regelgeving is bepaald hanteren wij een termijn van 2 jaar.

Uw rechten

Wanneer u ons verzoekt u inzage te verstrekken in de door ons verwerkte persoonsgegevens, zullen wij hieraan binnen redelijke termijn gehoor geven. Indien u onjuistheden constateert zullen wij deze corrigeren binnen een termijn van 10 werkdagen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens binnen deze termijn wissen. Uiteraard kunt u, indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verantwoordelijken binnen onze organisatie, Yvon Oetker en Georgia Buitelaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. resp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Wij zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Mochten wij niet in staat blijken te zijn om het probleem op te lossen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

Espaz doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen diegenen voor wie dit strikt noodzakelijk is in de uitoefening van hun functie hebben toegang tot die data die strikt nodig zijn voor de specifieke doelstelling. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Espaz diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, heeft Espaz met deze gegevensverwerkers een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de geldende regelgeving.

Gegevensverwerkers die namens Espaz (kandidaat)gegevens verwerken zijn onder meer:
- IDN (hostingprovider)
- Microsoft en Cloud4You (CRM en Certified Microsoft Partner).

De persoonsgegevens verwerkt door genoemde partijen bevinden zich op servers in Nederland en Ierland (binnen de EU waarbij dezelfde privacywetgeving van kracht is).

Mei 2018 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Naam(*)
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Ongeldige invoer

Meest gelezen artikel

U bent onze gast op een urban rooftop terrace!

Wanneer wij tussen 1 juni en 1 oktober 2019 een vacature kunnen vervullen binnen uw organisatie, trakteren wij u op een culinaire urban outing!...

Een vraag aan ons?

E-mail(*)
Ongeldige invoer

Vraag(*)
Ongeldige invoer