Specialist in office ondersteuning
Espaz spant zich tot het uiterste in om persoonsgegevens met zorg te behandelen en tegen misbruik te beveiligen.

PRIVACY STATEMENT


Activiteiten

Espaz is een fullservice organisatie op het gebied van de office functie. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het vervullen van vacatures, verzorgen van coaching, mentoring en training en het optimaliseren van werkprocessen binnen ondersteunende teams en afdelingen.

Persoonlijke informatie  

Teneinde de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, verzoekt Espaz degene die gebruik wil maken van de diensten van Espaz (verder te noemen; betrokkene) persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Espaz spant zich tot het uiterste in om deze persoonsgegevens met zorg te behandelen en tegen misbruik te beveiligen. Dit geldt ook indien deze gegevens aan derden worden verstrekt. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden die liggen in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten van Espaz (bijvoorbeeld ten behoeve van verloning van betrokkene die via Espaz op tijdelijke basis werkzaam is of bij het informeren van exterme trainers/coaches die zorgdragen voor individuele of groepsgerichte training en coaching).

Espaz gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten op het gebied van vacaturevervulling, training en coaching. Dit alles met het doel betrokkene gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Daarnaast worden de gegevens aangewend om betrokkene in algemene zin te informeren over de ontwikkelingen binnen Espaz, algemene werk- of opleidingsgerelateerde aanbiedingen te kunnen doen, voor het genereren van management informatie en om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. In geval van tewerkstelling van betrokkene via Espaz, wordt de informatie aangewend om een juiste administratie te kunnen voeren. Espaz kan de gegevens van betrokkene ter beschikking stellen van leveranciers, overheidsinstanties en partners die namens haar diensten leveren. Deze diensten zullen altijd liggen in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten van Espaz.

Website

Espaz onderhoudt een website (www.espaz.nl) die vrij toegankelijk is. Elke betrokkene kan de website bezoeken zonder zijn persoonsgegevens achter te laten.

De Espaz-website maakte gebruik van logbestanden en cookies teneinde de website te kunnen beheren, de werking ervan verder te optimaliseren en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Functionele cookies onthouden informatie zolang de browser van betrokkene openstaat. Wordt de browser afgesloten, dan wordt de informatie direct vergeten. Deze functionaliteit wordt bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat betrokkene is ingelogd. Praktische cookies worden voor langere tijd opgeslagen, ook als de browser van betrokkene is afgesloten. Met de informatie die hierin wordt opgeslagen, wordt het gebruik van de website makkelijker gemaakt. In deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikersnaam en e-mailadres opgeslagen. De eerstvolgende keer dat betrokkene deze informatie moet invullen, gebeurt dit automatisch. Door middel van statistieken cookies worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Deze geven bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers dat de website heeft bekeken en welke pagina's werden bezocht. Hierbij worden cookies gebruikt om te herkennen of betrokkene eerder de website heeft bezocht. Ook deze cookies worden voor langere tijd opgeslagen. Op de pagina's waarop social media functionaliteit staat vermeld, (Twitter, Facebook, Google+), zullen social media cookies worden opgeslagen. Deze cookies worden door deze media gebruikt om interesses te onthouden. Met het inzicht in deze interesses kunnen vervolgens gerichte advertenties worden aangeboden via de advertenties van deze media.

Van alle persoonlijke informatie die wordt verstuurd na het invullen van een webformulier (bijvoorbeeld reacties op vacatures), wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd; alle formulieren worden verstuurd over een verbinding die is versleuteld door middel van een SSL-certificaat.

Het kan zijn dat Espaz op haar website verwijst naar websites van derden. Hoe deze partijen invulling geven aan regels rondom privacy valt buiten de verantwoordelijkheid van Espaz. Espaz kan op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Portal

Ten einde betrokkene (lees: werkzoekende) de gelegenheid te geven zelf zijn of haar persoonlijke informatie te verstrekken, kan op de Espaz website via een portalomgeving genaamd Mijn Espaz persoonlijke informatie worden verstrekt. Deze informatie stelt Espaz in staat betrokkene te helpen bij het vinden van een baan. De informatie kan door de betrokkene zelf worden beheerd. Voor details omtrent de te verstrekken informatie wordt verwezen naar www.espaz.nl.

Voor het gebruik van Mijn Espaz, wordt door Espaz aan betrokkene inloggegevens verstrekt (gebruikersnaam en wachtwoord). Het gebruik van de inloggegevens is strikt persoonlijk. Indien het vermoeden bestaat dat derden op de hoogte zijn van de inloggegevens, dienen deze door betrokkene onmiddellijk te worden gewijzigd.

Toestemming

Als betrokkene gebruik maakt van Mijn Espaz en persoonlijke gegevens invult, geeft deze daarmee uitdrukkelijk toestemming aan Espaz deze informatie op te slaan en te gebruiken. Hetzelfde geldt indien betrokkene via de website op een andere wijze reageert op een vacature of indien men tijdens een persoonlijk intakegesprek informatie verstrekt. Indien betrokkene wenst dat zijn of haar gegevens worden verwijderd, dient hij of zij hiertoe per email een verzoek in te dienen (info@espaz.nl).

Wijzigingen

Espaz heeft het recht het privacystatement op elk door haar gewenst moment aan te passen. Informatie hieromtrent zal worden verstrekt via www.espaz.nl waar het meest recente privacy statement te vinden is.

 

 

juni 2014