Specialist in office ondersteuning
Espaz coaching en mentoring, op individuele basis of in groepsverband. Op zichzelf staand of als onderdeel van procesoptimalisatie.

COACHING

Espaz verzorgt coaching binnen office ondersteuning. Op individuele basis of binnen een groep. Het doel van coaching kan zijn het verbeteren van de samenwerking met de leidinggevende of die binnen een team. In geval van veranderende organisaties kan het gaan om het beter omgaan met de nieuwe situatie. Ook zaken als het geven van feedback, het ontvangen van kritiek, de consequenties van het eigen gedrag, het ontbreken van assertiviteit zijn vaak aanleiding tot coaching.  

Na een gedegen voorbereiding waarin wij samen met de opdrachtgever de vraagstelling formuleren, wordt in een aantal coachingsgesprekken invulling gegeven aan het traject. Naast persoonlijke coachingsgesprekken vindt ook begeleiding op afstand plaats.

MENTORING

Van mentoring is sprake als de coach als meewerkend voorman/-vrouw (gedurende langere tijd) werkzaam is binnen een team of op een afdeling. Vanuit deze rol wordt praktische ondersteuning geboden en worden medewerkers on the job gecoacht, zowel op vaardigheden als op de manier waarop wordt gewerkt. Gekeken wordt naar zaken als; wordt er voldoende efficiënt gewerkt, wordt er optimaal gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen, zijn richtlijnen eenduidig, is informatie voldoende ontsloten. Onderzocht wordt in hoeverre wederzijdse verwachtingen helder zijn, in hoeverre hieraan wordt voldaan, op welke punten en hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zowel op taakniveau als in het persoonlijk functioneren.

Mentoring is in de praktijk vaak onderdeel van een traject waarbij werkprocessen worden geoptimaliseerd.